Det franske Selskab for videnskabelig Information har som formål at støtte videnskaben mod dem, der benægter dens kulturelle værdier, fordrejer den i retning af skadelige værker eller endog bruger dens navn til at dække over charlatanerier. Videnskaben kan ikke i sig selv løse alle de problemer, som menneskeheden står overfor, men man kan ikke løse dem uden at gøre brug af den videnskabelige metode., Borgerne bør informeres om de videnskabelige og tekniske fremskridt og de problemer, som opstår heraf på en måde, der kan forstås af alle, og som er helt uafhængig af private interesser af enhver art. De bør advares mod falsk videnskab og mod dem, der støtter den af personlig eller mercantil interesse. Dette er formålet med AFIS aktivitet.

Gennem sit tidsskrift: "Science et pseudo-sciences" vil Selskabet: à-jour-føre kendskabet til videnskab og teknik for at overveje deres betydning for menneskeheden - udbrede kendskabet til aktuelle fremskridt indenfor alle grene af videnskaben i et sprog, der forstås af alle - uden forbehold bekæmpe handel med falsknerier eller pseudo-videnskab (astrologi, UFO´er, sekter, det alternative, seriøs medicin og samvittighedsløse charlataner, derer leverandører af irrationelle foretagender) - forsvare den videnskabelige ånd mod truslen fra en ny oplysningsfjendtlighed.
Selskabet vil være uafhængigt af pressionsgrupper og vil undgå sensationsmageri, misinformation og eftergivenhed overfor det fornuftstridige.

 

(traduction de Harald Fastrup)